Saturday, October 16, 2010

2011 budget

“Transformasi Ke Arah Negara Maju Berpendapatan Tinggi”, Bajet 2011 sejumlah RM212 bilion akan menumpu kepada empat strategi utama:
Pertama : Mendaya Kembali Pelaburan Swasta;
Kedua: Membangunkan Modal Insan;
Ketiga : Mensejahterakan Hidup Rakyat; dan
Keempat : Memantapkan Penyampaian Perkhidmatan Awam.

No comments: